giving a sense

giving a sense
įprasminimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinomų dalykų reikšmės individo, visuomenės vystymuisi, gerovei, praktinei veiklai aiškinimas ar išsiaiškinimas. Įprasminimas – mokymo proceso grandis ar etapas po įsisąmoninimo. Įprasminant siekiama nustatyti išmoktų, įgytų dalykų vietą siekiamųjų tikslų atžvilgiu, rodoma, kiek priartėta prie tikslo, ko reikia, kad būtų galima pasistūmėti į priekį. Taip suvokiama prasmė to, kas iki šiol padaryta, pasiekta. Įsisąmoninant atsiranda tvirtas ir visapusiškas žinojimas, o įprasminimas sužadina tolesnių siekių motyvaciją. Todėl pastarasis yra būtinas kiekvienos pamokos, kiekvieno auklėjamojo renginio komponentas. atitikmenys: angl. giving a sense vok. Sinnvollmachen rus. осмысливание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Sense of community — (or psychological sense of community) is a concept in community psychology and social psychology, as well as in several other research disciplines, such as urban sociology, which focuses on the experience of community rather than its structure,… …   Wikipedia

  • Sense & Sensitivity — Infobox Television episode Title = Sense Sensitivity Series = Angel Season = 1 Episode = 6 Airdate = November 9, 1999 Production = 1ADH06 Writer = Tim Minear Director = James Contner Guests = Elisabeth Röhm (Kate) John Capodice (Little Tony) John …   Wikipedia

  • Giving — Give Give (g[i^]v), v. t. [imp. {Gave} (g[=a]v); p. p. {Given} (g[i^]v n); p. pr. & vb. n. {Giving}.] [OE. given, yiven, yeven, AS. gifan, giefan; akin to D. geven, OS. ge[eth]an, OHG. geban, G. geben, Icel. gefa, Sw. gifva, Dan. give, Goth.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Common sense — This article is about the concept of the phrase. For the American revolutionary war pamphlet by Thomas Paine, see Common Sense (pamphlet). For other uses, see Common sense (disambiguation). Common sense is defined by Merriam Webster as, sound and …   Wikipedia

  • Skinner's Sense of Snow — The Simpsons episode …   Wikipedia

  • Sixth Sense Theatre Company — Infobox Theatre Group bgcolour = name = Sixth Sense Theatre Company imagesize = 220px caption = Sixth Sense Theatre Company logo formed = 1997 location = flagicon|ENG Downham Market, Norfolk, England disbanded = notable = homepage = genre =… …   Wikipedia

  • Asshole: How I Got Rich and Happy by Not Giving a Shit About You —   Author(s) …   Wikipedia

  • sixth sense — ► NOUN ▪ a supposed intuitive faculty giving awareness not explicable in terms of normal perception …   English terms dictionary

  • Moral Treatment In the Sense of Psychological Treatment —    The phrase moral treatment came into vogue late in the eighteenth century and was used by Vincenzo Chiarugi and by Philippe Pinel in their respective textbooks. In his 1801 work, Pinel explained, the general precepts to follow in psychological …   Historical dictionary of Psychiatry

  • sixth sense — noun a supposed intuitive faculty giving awareness not explicable in terms of normal perception …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”